els seus ulls

Nadia somnia amb una carta… i la rep. Nadia somnia amb una ànima suau, i la rep. Somnia amb contes d’estiu, sons de mar, rebomboris llunyants, i els rep. Amb paraules eixides del cor,